Kết quả ban đầu thí điểm hoạt động tạo tín chỉ carbon tại một số doanh nghiệp thép

Kết quả ban đầu thí điểm hoạt động tạo tín chỉ carbon tại một số doanh nghiệp thép

Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường carbon ở Việt Nam (Dự án VNPMR) do Ngân hàng Thế giới tài trợ được xây dựng từ năm 2016 và đưa vào triển khai từ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động