Quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản

Quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản

Thông tư số 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành ngày 30/11/2020 sẽ có ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động