Thái Nguyên: Đảm bảo an toàn trong ứng dụng năng lượng nguyên tử

Thái Nguyên: Đảm bảo an toàn trong ứng dụng năng lượng nguyên tử

Những năm gần đây, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vào phát triển kinh tế - xã hôi đã được tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai; vấn đề an toàn môi trường, an ...
Thái Nguyên: Hỗ trợ tối đa nông dân đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Thái Nguyên: Hỗ trợ tối đa nông dân đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho ...
Thái Nguyên: Cần xử lý triệt để những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Cần xử lý triệt để những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường

Trong 2 ngày 15 và 16/5, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã khảo sát về ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động