Tổng thống đắc cử Biden với 9 trọng tâm chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu

Tổng thống đắc cử Biden với 9 trọng tâm chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu

Chỉ còn một tuần nữa, ngày 20 tháng 01/2021, ông Joseph Robinette Biden  (Biden) sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Trong lịch sử tranh cử tổng thống của Hoa ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động