HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc bảo vệ môi trường không khí tại Sở Tài nguyên và Môi trường

HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc bảo vệ môi trường không khí tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trên địa ...
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng báo động đỏ, cực kỳ nguy hại đến sức khỏe

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng báo động đỏ, cực kỳ nguy hại đến sức khỏe

Liên tiếp trong hai ngày 29/9 và sáng 30/9, ô nhiễm không khí tại thủ đô Hà Nội tăng lên mức nghiêm trọng...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động