Long An: Phát động hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Long An: Phát động hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Lễ phát động nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao ý thức, sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, thay đổi thói quen, tập quán vệ ...
TP. Hồ Chí Minh: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động