TP. Hồ Chí Minh: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

22/04/2024 07:57 Phát triển Công nghiệp môi trường
Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2024.

Theo kế hoạch trên, từ ngày 29/4 đến ngày 6/5, tổ chức phát động, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2024 và kéo dài ngày Môi trường thế giới (5/6).

Các hoạt động này có thể lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5, hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức triển khai kế hoạch trên địa bàn TP. Thủ Đức các quận - huyện và tại các sở, ngành, hội, đoàn thể thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường
TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Tổ chức phong trào "ăn chín, uống sôi", sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Cùng với đó, giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng, xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường; Phát động phong trào Chủ nhật xanh, sạch, đẹp tại các khu phố, ấp: làm sạch đường phố, khai thông cống rãnh, bỏ rác đúng nơi quy định,… phòng chống các dịch bệnh do ruồi, muỗi rây ra như sốt xuất huyết, zika, tiêu chảy cấp.

UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị vận động nhân dân xây dựng, sửa chữa và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định, đẩy mạng xóa bỏ nhà vệ sinh trên ao hồ, kênh rạch. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng dân cư thực hành các giải pháp về tiết giảm, tái sử dụng, tái chế trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay khi phát thải, các giải pháp về xử lý rác thải ngay tại nguồn (ủ phân compost) nhằm hạn chế lượng rác thải tập trung.

Ngoài ra, tuyên truyền những nội dung, mô hình hay trong bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, sôi động: phát sóng trên truyền hình, in ấn băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, nón áo có khẩu hiệu tuyên truyền… đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố và tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại từng gia đình, khu phố, ấp; xã, phường, thị trấn...

Bên cạnh đó, tổ chức thu gom và xử lý theo quy định bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Khuyến khích xây dựng công trình xử lý chất thải (hầm biogas, công trình đệm loát sinh học, hố lắng…) để xử lý chất thải trong chăn nuôi, sản xuất làng nghề, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng sản phẩm sạch.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã - thị trấn xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, địa phương để triển khai và báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 1/7.

Nguyễn Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động