VICEM Bút Sơn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và bảo vệ môi trường

VICEM Bút Sơn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và bảo vệ môi trường

Những năm qua, VICEM Bút Sơn liên tục tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm năng lượng, tối ưu vận hành theo định hướng phát triển xanh, bền vững, bảo ...
VICEM Bút Sơn nỗ lực vượt khó, chủ động thích ứng tình hình mới

VICEM Bút Sơn nỗ lực vượt khó, chủ động thích ứng tình hình mới

Trước bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn...song tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VICEM Bút Sơn luôn đoàn ...
VICEM Bút Sơn tiên phong chuyển đổi sản xuất xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả

VICEM Bút Sơn tiên phong chuyển đổi sản xuất xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả

VICEM Bút Sơn là một trong các doanh nghiệp ngành Xi măng tiên phong chuyển đổi sản xuất xanh và sử dụng năng lượng, năng lượng tái tạo hiệu quả, góp phần giải quyết các ...
Vicem Bút Sơn khởi công dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”

Vicem Bút Sơn khởi công dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tin tưởng rằng, khi đi vào hoạt động, dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 ...
VICEM Bút Sơn áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp

VICEM Bút Sơn áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp

Với phương châm “tiên phong đổi mới, sáng tạo để phát triển” đã giúp Công ty VICEM Bút Sơn tăng trưởng mạnh và đồng đều về sản lượng, chất lượng; quy trình sản xuất áp ...
VICEM Bút Sơn: Khẳng định vị thế một trong những thương hiệu lớn của ngành xi măng Việt Nam

VICEM Bút Sơn: Khẳng định vị thế một trong những thương hiệu lớn của ngành xi măng Việt Nam

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn (Hà Nam) đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, cung ứng xi măng hàng đầu ...
VICEM Bút Sơn: Trú trọng công tác bảo vệ môi trường để phát triển

VICEM Bút Sơn: Trú trọng công tác bảo vệ môi trường để phát triển

Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sẽ tạo ra sự phát triển bền vững, quan điểm đúng đắn này được hiện thực hóa tại Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động