Báo chí trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Báo chí trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, và trong công cuộc chuyển đổi số, báo chí với sứ mệnh truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, ...
Bắc Ninh xây dựng công dân số nhằm đảm bảo hiệu quả chuyển đổi số bền vững lâu dài

Bắc Ninh xây dựng công dân số nhằm đảm bảo hiệu quả chuyển đổi số bền vững lâu dài

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển và phải bắt đầu từ công dân số, do đó phải ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động