Bắc Ninh xây dựng công dân số nhằm đảm bảo hiệu quả chuyển đổi số bền vững lâu dài

13/09/2022 08:04 Tăng trưởng xanh
Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển và phải bắt đầu từ công dân số, do đó phải xây dựng lớp công dân số mới nhằm đảm bảo hiệu quả của chuyển đổi số bền vững lâu dài.

Đó là một trong các nội dung quan trọng trong Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh diễn ra mới đây.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã sớm tiếp cận chủ trương của Chính phủ, chủ động ban hành Nghị quyết số 52 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bắc Ninh xây dựng công dân số nhằm đảm bảo hiệu quả chuyển đổi số bền vững lâu dài

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông bấm nút khai trương phần mềm phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động.

Nhấn mạnh chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng, chuyển đổi số phải bắt đầu từ công dân số, do đó phải xây dựng lớp công dân số mới nhằm đảm bảo hiệu quả của chuyển đổi số bền vững lâu dài. Đồng thời, quá trình chuyển đổi số phải diễn ra toàn diện, đồng bộ từ cấp tỉnh, đến cấp xã; phải đo lường được quá trình chuyển đổi số Qquốc gia.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về chuyển đổi số theo từng tháng, quý, năm; theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi số tại các Sở, ngành, địa phương. Nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá xếp hạng quá trình chuyển đổi số các Sở ngành, địa phương; rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả tất cả các dự án công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ, khai thác tối đa hiệu quả dữ liệu dùng chung.

Tính đến 30/8/2022, Bắc Ninh có 3.334.900 văn bản điện tử được trao đổi thông qua hệ thống, đạt trên 90%. Tỷ lệ ký số và tạo lập hồ sơ công việc có ký số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đạt 91.2%, cấp huyện đạt 92.5%, cấp xã đạt 96%.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, năm 2021, Bắc Ninh xếp thứ 4 toàn quốc Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, trong đó, chính quyền số xếp thứ 4, kinh tế số xếp thứ 6, xã hội số xếp thứ 6. Bước đầu, tỉnh đã làm tốt về vấn đề nhận thức số, đã tham gia kênh truyền thông chuyển đổi số Quốc gia trên Zalo, xây dựng nguồn nhân lực số, an toàn thông tin mạng và phát triển chính quyền số.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng trình bày về thực trạng, giải pháp để Bắc Ninh xây dựng 3 trụ cột của chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời đưa ra những khuyến nghị, cảnh báo trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm về tầm nhìn, sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác chuyển đổi số; sự chung tay, tham gia của mọi người dân, cán bộ, doanh nghiệp.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trình bày những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU; Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thành Phúc trình bày chuyên đề về an toàn thông tin và những giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đối với tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức khai trương phần mềm phản ánh kiến nghị trên thiết di động đã được triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Ninh.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động