Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Các văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại sau khi Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện bãi bỏ, đơn giản ...
Nhiều điểm mới liên quan đến cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Nhiều điểm mới liên quan đến cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Chiều ngày 20/2, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức cuộc họp bàn về xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư ...
TKV: Mạnh tay đầu tư bảo vệ môi trường

TKV: Mạnh tay đầu tư bảo vệ môi trường

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện đang có hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh, trong đó, có 24 đơn vị trực tiếp ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động