Ưu tiên thực hiện ngay các vấn đề cấp bách ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Ưu tiên thực hiện ngay các vấn đề cấp bách ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản hỏa tốc về việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 08-TB/TU ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động