Thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường"

10/07/2024 08:29 Chính trị
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực Nghị quyết số 131/2024/QH15 về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường” kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Nghị quyết số 131/2024/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Theo Nghị quyết, Trưởng Đoàn là ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn thường trực là ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Các ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2024. Đối tượng giám sát là Chính phủ, Bộ TN-MT, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giám sát bao gồm việc ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn giám sát sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2, điều 16 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các quy định khác của pháp luật có liên quan, báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9-2025, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025).

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh lựa chọn nội dung, phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức giám sát và gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội; cử đại diện tham gia đoàn giám sát của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu.

Thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động