Thủ tướng gợi ý nghiên cứ triển khai phong trào thi đua học ngoại ngữ, tin học và bảo vệ môi trường

11/08/2023 11:11 Chính trị
Ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý các cơ quan liên quan nghiên cứu, phát động, triển khai một số phong trào thi đua về học ngoại ngữ, học tin học, bảo vệ môi trường…, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích quốc gia-dân tộc với lợi ích của mỗi cá nhân.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 7 tháng đầu năm, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại là điểm sáng, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh...

Thủ tướng gợi ý nghiên cứ triển khai phong trào thi đua học ngoại ngữ, tin học và bảo vệ môi trường
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước.

Bên cạnh đó, đất nước còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trước mắt và lâu dài. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cần coi trọng hơn nữa, nâng tầm hơn nữa công tác thi đua - khen thưởng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó, khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân, cả hệ thống chính trị để góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài. Kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục, hóa giải những khó khăn, tồn tại, yếu kém.

Thủ tướng gợi ý các cơ quan liên quan nghiên cứu, phát động, triển khai một số phong trào thi đua về học ngoại ngữ, học tin học, bảo vệ môi trường…, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích quốc gia - dân tộc với lợi ích của mỗi cá nhân, lợi ích chung với lợi ích riêng.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua, khen thưởng, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 và đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi cao nhằm đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Cơ quan Thường trực của Hội đồng, trong 7 tháng năm nay, phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, các bộ ngành, địa phương, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu, là nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua của cả nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần thi đua phấn đấu vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành và nhân dân trong cả nước.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác có thành tích tiêu biểu được thực hiện kịp thời.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động