Thứ ba 11/08/2020 07:45

Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển

20/09/2019 07:45
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại, hội nhập
Xem phiên bản mobile