Tiêu chí tăng trưởng xanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

05/02/2020 19:00 Tăng trưởng xanh
Theo “Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” do Quỹ Phát triển doanh nhỏ và vừa (Quỹ) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) xây dựng, DNNVV phải đáp ứng các điều kiện nhận hỗ trợ tín dụng theo quy định thì đồng thời các DNNVV phải đáp ứng 5 nhóm điều kiện về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Chính sách tài chính hướng đến mô hình tăng trưởng xanh
tieu chi tang truong xanh doi voi doanh nghiep nho va vua
Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Cụ thể, 5 nhóm tiêu chí gồm: 1) Sản phẩm đầu ra phải đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, sử dụng vật liệu mới, sử dụng năng lượng mới. 2) Tiêu chí về Tính đổi mới cần đảm bảo đổi mới trong trang thiết bị kỹ thuật làm tăng năng suất lao động, chế tạo sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao. 3) Tiêu chí về Môi trường phải đảm bảo sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường hoặc sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án, phương án sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lương tái tạo. 4) Tiêu chí về Năng lực quản trị điều hành của doanh nghiệp, trong đó yêu cầu năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý doanh nghiệp phải có ít nhất một thành viên của Ban Giám đốc có 03 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong lĩnh vực có liên quan đến dự án đề xuất hoặc có 03 năm kinh nghiệm trở lên về quản lý doanh nghiệp và 5) là tiêu chí về Tạo việc làm và yếu tố về giới cần đảm bảo sản xuất kinh doanh tạo nhiều việc làm mới và sử dụng nhiều lao động nữ.

Tại Việt Nam, DNNVV hiện chiếm tỷ trọng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Đồng thời, khu vực DNNVV rất hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là khu vực kinh tế diễn ra các hoạt động cải tiến, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh... tạo sự năng động và cạnh tranh cho nền kinh tế.

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường chính sách huy động nguồn tài chính nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Quỹ đã hợp tác với GGGI xây dựng “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” để tăng cường các kênh tài chính và huy động vốn đầu tư trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp xanh nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh.
Mai Phương
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động