Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư

07/06/2023 06:59 Tăng trưởng xanh
Trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 262,9 triệu USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành mũi nhọn về thu hút đầu tư FDI với 26/26 dự án...
Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư
5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 262,9 triệu USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ nhằm nhanh chóng khắc phục những khó khăn trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) toàn cầu có xu hướng suy giảm.

Nhờ vậy, mặc dù kết quả thu hút các dự án mới tuy đạt thấp hơn so với cùng kỳ, nhưng vốn đăng ký điều chỉnh tăng cao cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có nhiều lợi thế, giúp tỉnh giữ chân các doanh nghiệp và tiếp tục là điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 262,9 triệu USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành mũi nhọn về thu hút đầu tư FDI với 26/26 dự án và chủ yếu đến từ nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học với 3 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký 36,53 triệu USD và 7 dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng gần 22 triệu USD.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động