Võ Nhai đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển

27/10/2023 08:38 Kinh tế, xã hội
Võ Nhai là một huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, có diện tích tự nhiên trên 838 km2; dân số trên 69 nghìn người, với 9 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, đề án nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển.
Võ Nhai đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển
Lễ hội về với Võ Nhai năm 2023

Coi trọng thực hiện các đề án

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra 03 đề án lớn, gồm: Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển nông, lâm nghiệp và Đề án phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các đề án đã được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện, với nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện gỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Võ Nhai đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển
Gian hàng giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp của địa phương

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên, khi trên địa bàn dần hình thành các vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, đưa cuộc sống của người dân từng bước khá giả; thậm chí một số hộ đã làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình mình. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 12 sản phẩm nông nghiệp đạt OCOP; trong đó, có 02 sản phẩm được công nhận đạt 04 sao, 10 sản phẩm đạt 03 sao; nơi đây đang dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, như: vùng cây ăn quả, chè, lúa VietGap, dược liệu,…

Võ Nhai đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển
Văn hóa, văn nghệ đặc sắc của địa phương

Đối với Đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau 03 năm triển khai thực hiện, phát triển du lịch của huyện cơ bản đã được định hình, bắt đầu trở thành điểm du lịch trên bản đồ du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Sản phẩm du lịch đặc trưng của Võ Nhai là du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái; nổi bật là Điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng và Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà. Từ năm 2021 đến nay, số lượng khách du lịch đến trải nghiệm là trên 176 nghìn lượt người; trong đó có trên 10.000 lượt người đến tham gia Lễ hội “Võ Nhai nơi cội nguồn” năm 2023. Tổng dự ước thu nhập của người dân và doanh nghiệp từ hoạt động du lịch trong 03 năm đạt 21 tỷ đồng, tăng 0,6 tỷ so với chỉ tiêu 7,8 tỷ/năm đến năm 2025.

Võ Nhai đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển
Mái Đá Ngườm, di chỉ của người cổ ở Thần Sa (Võ nhai)

Triển khai đồng bộ 03 chương trình mục tiêu

03 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình Giảm nghèo bền vững và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại nguồn lực quan trọng, góp phần củng cố kết cấu hạ tầng góp phần nâng cao đời sống của nhân dân,… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện lên 06 xã, trong đó có 02 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn huyện lên 52/63 trường (chiếm tỉ lệ 75%); công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng từ 3,5 % lên 60%; chỉ số cải cách hành chính năm 2022 huyện xếp thứ 6/9 huyện, thành phố (tăng 01 bậc so với năm 2021),...

Song song việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong nhưng năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đặt biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp bộ máy tổ chức các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường,…

Những con số ấn tượng

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tới nay, Võ Nhai có 11/15 chỉ tiêu đã vượt so với mục tiêu đã đề ra, trong đó có thể kể đến, như: Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 13,6%, đạt 136% chỉ tiêu Nghị quyết; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân tăng 8,2%/năm, đạt 115,5% Nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 9,7%, đạt 121,3% Nghị quyết đề ra; tỷ lệ che phủ rừng đạt 70% trở lên; có trên 98% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt 103,5% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 3,67%, đạt 122% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm trung bình tăng 2,84% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ, đạt 113,6% Nghị quyết; trung bình hằng năm có 96,97% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 21,2% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 121,21% Nghị quyết;…

Nếu tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển như hiện nay, Võ Nhai sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đây sẽ là điểm tựa, niềm tin để địa phương hướng tới giấc mơ cao hơn.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động