Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2025

11/03/2024 13:19 Đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí ngành Công Thương theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2025 sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 24/2023/TT-BCT ngày 16/11/2023 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương.

Các nội dung đề xuất phải có mục tiêu rõ ràng, nội dung cụ thể, sản phẩm dự kiến có địa chỉ ứng dụng (các nhiệm vụ đề xuất không có tính chất đầu tư, nghiên cứu khoa học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT - BTC và Thông tư số 31/2023/TT - BTC).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu đề nghị gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương trước ngày 29 tháng 3 năm 2024 theo dấu bưu điện.

Địa chỉ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.22202359/0904.886336.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị các đơn vị gửi bản điện tử của Hồ sơ đề xuất về địa chỉ thư: EESDVietnam@moit.gov.vn.

Chi tiết, xem tại đây.

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động