Yên Bái: Đề án 11 có tính chất căn cơ, bài bản về công tác cán bộ

30/03/2021 12:27 Địa phương
Đề án 11 của Tỉnh ủy Yên Bái là đề án đầu tiên có tính chất căn cơ, bài bản về công tác cán bộ, lựa chọn được những cán bộ thực sự nổi trội, có tố chất, triển vọng phát triển. Sự thành công của Đề án đã khơi dậy được tinh thần, khát vọng cống hiến, năng động, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 
yen bai de an 11 co tinh chat can co bai ban ve cong tac can bo
Toàn cảnh Hội nghị

Đề án 11 của Tỉnh ủy Yên Bái là đề án đầu tiên có tính chất căn cơ, bài bản về công tác cán bộ, lựa chọn được những cán bộ thực sự nổi trội, có tố chất, triển vọng phát triển. Sự thành công của Đề án đã khơi dậy được tinh thần, khát vọng cống hiến, năng động, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ngày 29/3, tại Yên Bái đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án số 11 ĐA/TU ngày 8/8/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Hội đồng Sơ tuyển, Hội đồng Sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án đảm bảo công khai, minh bạch và khách quan. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 11 về việc tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án; trong đó, quy định rõ đối tượng, độ tuổi, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình tuyển chọn, giới thiệu nhân sự. Trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án theo yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình quy định.

yen bai de an 11 co tinh chat can co bai ban ve cong tac can bo
Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Sau khi tuyển chọn, giới thiệu lần đầu, trong tổng số trên 3.000 cán bộ trẻ, nữ, DTTS trong tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhận được gần 400 hồ sơ giới thiệu nhân sự của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Căn cứ chuyên ngành đào tạo, quy trình sơ tuyển và Bộ tiêu chí để xét, chọn, Hội đồng Sơ tuyển đã lựa chọn, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định 240 đồng chí đủ điều kiện để tham gia sát hạch và lựa chọn được 150 cán bộ tham gia Đề án, gồm 60 cán bộ trẻ, 45 cán bộ nữ, 45 cán bộ người DTTS.

3 năm qua, Yên Bái đã tập trung đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức về công tác lãnh đạo quản lý. Theo đó, địa phương đã cử 51 đồng chí (21 trẻ, 13 nữ, 17 DTTS) đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, kiến thức kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trẻ, nữ, DTTS; tổ chức 54 cán bộ trẻ đi học tập kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài…

Trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành bổ nhiệm, điều động , luân chuyển, tăng cường đối với 72 lượt cán bộ (cán bộ trẻ 33 lượt, cán bộ nữ 18 lượt, cán bộ người DTTS 21 lượt.

yen bai de an 11 co tinh chat can co bai ban ve cong tac can bo
Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đáng chú ý, công tác luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ Đề án 11 được triển khai thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 có 40 đồng chí là cấp ủy viên cấp cơ sở (15 trẻ, 14 nữ, 11 DTTS), 24 đồng chí là cấp ủy viên cấp trên cơ sở (10 trẻ, 6 nữ, 8 DTTS), số cán bộ Đề án được bố trí, sử dụng chiếm 36% tổng số cán bộ Đề án 11 (trong đó cán bộ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm 8%).,..

Phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết: Huyện Mù Cang Chải có 3 đồng chí trúng tuyển vào Đề án 11 của Tỉnh ủy; việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, đánh giá và bố trí sử dụng cán bộ đã được Ban Thường vụ cán bộ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sau 3 năm công tác, các cán bộ Đề án 11 có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; có trình độ năng lực, bước đầu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh: Đề án 11 của Tỉnh ủy là đề án đầu tiên có tính chất căn cơ, bài bản về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách dài hơi. Thành công bước đầu của Đề án còn được thể hiện ở việc đã khơi dậy được tinh thần, khát vọng cống hiến, năng động, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS.

yen bai de an 11 co tinh chat can co bai ban ve cong tac can bo
Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng 12 cán bộ Đề án 11 được bổ nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Từ một số kết quả đã đạt được sau 3 năm thực hiện Đề án 11 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác cán bộ cho thấy, địa phương đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đối với cán bộ tham gia Đề án; công tác tuyển trọn cán bộ tham gia Đề án 11 đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn được những cán bộ thực sự nổi trội, có tố chất, triển vọng phát triển. Đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ, nữ, DTTS được đặc biệt trú trọng, công tác đánh giá, rà soát đội ngũ cán bộ Đề án được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

Nói về phương hướng thời gian tới, Bí thư Đỗ Đức Duy cho biết, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án 11; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đào tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, DTTS; thực hiện nghiên túc Quy định số 22-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ tham gia Đề án 11; sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án theo hướng mở rộng đối tượng lựa chọn, giới thiệu…

 Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động