Bắc Ninh thu hút 77 dự án FDI đăng ký cấp mới

15/05/2023 09:54 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh ước đạt 11.621 tỷ đồng; toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút 77 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 45 dự án) so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 506,1 triệu USD (tăng 406,1 triệu USD).

Tháng 4/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 1.565 tỷ đồng, giảm 47,6% so với tháng trước và giảm 52,7% so với cùng tháng năm trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 915 tỷ đồng, giảm 61,2% so với tháng trước và giảm 65,5% so với cùng tháng năm trước; thu từ hải quan ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng trước nhưng giảm 1,2% so với cùng tháng năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 11.621 tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán năm 2023 và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 9.257 tỷ đồng; thu từ hải quan ước đạt 2.364 tỷ đồng.

Bắc Ninh thu hút 77 dự án FDI đăng ký cấp mới
Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước của Bắc Ninh ước đạt 11.621 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/4, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút 77 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 45 dự án) so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 506,1 triệu USD (tăng 406,1 triệu USD).

Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 47 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng 154,8 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 14 lượt với giá trị là 6,3 triệu USD; thu hồi 18 dự án với tổng vốn đầu tư là 35,7 triệu USD.

Riêng trong tháng 4, cấp mới đăng ký đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,49 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 16 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 71,72 triệu USD; 8 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với 4,9 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 18,3 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.878 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.999 triệu USD.

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động