Bến Tre: Tổ chức thành công Hội nghị môi trường

16/06/2023 15:13 Địa phương
Sáng 15/6/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị môi trường tỉnh lần thứ nhất.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo tại Hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, tổng kết lại kết quả công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2022 và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững đến năm 2030.

Về cơ bản, công tác thẩm định, kiểm soát ô nhiễm, truyền thông, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương đã được tỉnh thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.

Các nguồn thải được kiểm soát, không để xảy ra các trường hợp ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế - xã hội là nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm, môi trường ở một số nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra với việc tăng hiệu quả trong giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, nước thải khu, cụm công nghiệp và đô thị. Vấn đề này xuất phát do nguồn lực kinh phí đầu tư chưa đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ môi trường,

mặc dù tỉnh đã bố trí đầy đủ kinh phí sự nghiệp môi trường với tỷ lệ xấp xỉ 1% trên tổng dự toán chi ngân sách của tỉnh (theo Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị).

Tại Hội nghị, một số văn bản quy định mới về bảo vệ môi trường cũng đã được triển khai, hướng dẫn. Đại diện Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố đã có báo cáo chuyên đề về việc: Triển khai xây dựng Bến Tre xanh, phân loại rác thải tại nguồn, thực hiện “5 không 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, khí thải hoạt động than thiêu kết...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua và đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình quản lý, xử lý rác thải có hiệu quả; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp để chuyển thành hành động cụ thể góp phần bảo vệ môi trường, nhất là công tác xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, rác thải y tế, khí thải hoạt động than thiêu kết.

Bên cạnh đó, các địa phương và ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen, tư duy cũ và làm tốt công tác phân loại rác thải. Các địa phương cần làm tốt hơn nữa việc phân loại rác theo 3 loại (rác phân hủy chôn lấp, rác tái chế bán phế liệu và rác còn lại xử lý hình thức đốt). Khu có thu gom phân theo 2 loại (rác tái chế bán phế liệu, phần còn lại giao cho đơn vị thu gom).

Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn trên cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình đề xuất các giải pháp phù hợp thực tế; tăng cường kiểm soát, quản lý công tác bảo vệ môi trường nói chung và nâng cao các chỉ số môi trường của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tốt đề án phát triển cây xanh, quản lý cây phân tán trên địa bàn, đơn vị; phát hiện sớm và xử lý tốt các điểm nóng ô nhiễm môi trường, không để xuất hiện các điểm nóng mới; tiếp tục duy trì hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị là dịp để các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, cũng là cơ hội tập hợp các ý kiến đóng góp, xây dựng để giúp ngành tài nguyên và môi trường có thể phát triển mạnh mẽ hơn và làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trong thời gia tới.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động