Thứ bảy 24/07/2021 01:50

Chuẩn hóa các quy định khí tượng thủy văn

02/03/2020 11:35
Hoạt động khí tượng thủy văn có nhiều quy trình kỹ thuật, đang dần tiến tới chuẩn hóa các quy định, để đảm bảo hoạt động thông suốt trong lĩnh vực này.
Thông điệp Ngày Khí tượng thế giới 2019
chuan hoa cac quy dinh khi tuong thuy van

Bão, áp thấp nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở nước ta.

Nhằm đảm bảo tính đồng nhất và tiêu chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật trong các hoạt động liên quan đến bão và áp thấp nhiệt đới, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu cụ thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về chương trình xoáy thuận nhiệt đới năm 2008; trong đó có báo cáo số No.TCP-23 là Tiêu chuẩn kỹ thuật các hoạt động liên quan đến bão và áp thấp nhiệt đới.

Một số quốc gia có nền khoa học và công nghệ phát triển, các quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực khí tượng, đặc biệt là bão và áp thấp nhiệt đới cũng được ban hành và sử dụng, tùy thuộc vào điều kiện phát triển khoa học công nghệ của quốc gia đó.

Ở nước ta, Luật Khí tượng thủy văn đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, trong đó quy định các hoạt động khí tượng thủy văn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo công tác quản lý nhà nước và khí tượng thủy văn và tạo điều kiện cho hoạt động khí tượng thủy văn phát triển, cung cấp và sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong các linh vực kinh tế xã hội có hiệu quả.

Đến nay, hoạt động khí tượng thủy văn đã xây dựng được 7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, góp phần hoàn chỉnh dần hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển toàn diện ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam mà còn tạo điều kiện cho sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào hoạt động khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành Khí tượng thủy văn đang được đầu tư mạnh mẽ về công nghệ quan trắc, truyền tin, xử lý và tính toán phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Do đó, trong giai đoạn tới cần tiếp tục chuyển đổi các văn bản trước đây theo Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với sự thay đổi về công nghệ, tiếp cận trình độ quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hiện nay, nước ta cũng chưa có một Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, mà chỉ đang áp dụng Thông tư số 4/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm; trong đó có bão, áp thấp nhiệt đới. Chính vì vậy, việc xây dựng mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thu Vân

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile