Đà Nẵng: Tiếp nhận dự án Xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải

09/12/2020 12:19 Quản lý nguồn thải
UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định tiếp nhận dự án “Xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”.
Đà Nẵng triển khai Dự án Đô thị giảm thiểu rác thải nhựa
da nang tiep nhan du an xay dung mo hinh thi diem ve quan ly rac thai
Xử lý rác thải rắn hiện đang là một thách thức lớn đối với TP. Đà Nẵng.

Dự án do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, với mục tiêu: Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng (các chính quyền cơ sở, các hội đoàn thể và người dân) là chủ thể thực hiện dự án dưới sự quản lý của chính quyền, sự hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Huy động các nguồn lực, các phương pháp kinh nghiệm đã triển khai hiệu quả tại các địa phương khác, cũng như phát huy nội lực của cộng đồng; kết nối và gắn kết cộng đồng và chính quyền, các tổ chức xã hội hợp tác trong hoạt động tuyên truyền, thực nghiệm quản lý tổng hợp rác của các mô hình của dự án. Hình thành các mô hình thí điểm thực hiện hiệu quả để tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm, phương pháp phù hợp nhằm kiến nghị các chính sách nhân rộng mô hình triển khai ra toàn thành phố, để xây dựng nên các điểm sáng trên địa bàn thành phố trong hoạt động quản lý tổng hợp rác thải (phân loại, thu gom) và giảm thiểu rác thải, nhất là rác thải nhựa đại dương.

Nội dung thực hiện và kết quả của dự án, gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Viết đề xuất dự án, thực hiện 150 phiếu khảo sát, thu thập các số liệu, dữ liệu từ chính quyền và các cơ quan ban ngành cấp thành phố, quận/huyện, xã/phường về tình hình kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác tại vùng dự án và các vấn đề liên quan khác; tham vấn ý kiến các bên liên quan về phạm vi dự án, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, về dự thảo nội dung dự án; xây dựng và hoàn thiện đề xuất dự án. Giai đoạn 2: Triển khai dự án, thông qua hoạt động truyền thông, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý tổng hợp rác thải bền vững, lồng ghép rác thải nhựa đại dương cho cán bộ Hội, chính quyền và cộng đồng khu vực dân cư; triển khai và nhân rộng mô hình “Quản lý tổng hợp rác thải”, nói không với rác thải nhựa tại các khu vực dân cư và mô hình “Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt” tại hộ gia đình ở khu vực nông thôn; Tư liệu hóa các mô hình thực hiện thí điểm và kết quả triển khai dự án tại quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang...

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5-2020 đến tháng 9-2022. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 3,5 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ UNDP hơn 1,5 tỷ đồng; vốn đối ứng của thành phố 480 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp cơ sở vật chất có sẵn và một phần kinh phí sự nghiệp môi trường được cấp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hàng năm; cấp vốn dự án thông qua đầu tư trang thiết bị khoảng 1,5 tỷ đồng theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11-4-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành “Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025”.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động