Đảm bảo hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên theo đúng kế hoạch

02/11/2023 09:19 Xử lý Nước thải
Với việc tập trung chỉ đạo kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tích cực đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công. Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài quyết tâm đảm bảo hoàn thành công trình Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên theo đúng kế hoạch.

Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên thuộc hợp phần 2 dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II, Chương trình Phát triển Đô thị loại II, đô thị xanh, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hội Hợp được khởi công cuối tháng 12/2021. Tổng công suất thiết kế của Nhà máy là 6.000m3/ngày đêm, sử dụng công nghệ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nước sau khi xử lý theo quy định. Đến nay, các hạng mục của công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc.

Đảm bảo hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên theo đúng kế hoạch
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài Vĩnh Phúc đã phân công, bố trí các cán bộ trực tiếp phụ trách, theo dõi đôn đốc sát sao tiến độ công trình.

Công trình Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên có khối lượng công việc lớn, với nhiều hạng mục thi công, có những hạng mục thi công phức tạp do sử dụng công nghệ cao. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài Vĩnh Phúc đã phân công, bố trí các cán bộ trực tiếp phụ trách, theo dõi đôn đốc sát sao tiến độ công trình.

Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên có ý nghĩa thiết thực, khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Vĩnh Yên trở thành một đô thị xanh, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, gắn phát triển kinh tế với mô hình tăng trưởng xanh.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động