Đấu giá quyền sử dụng đất, Hà Nội mới chỉ đạt 31,8% kế hoạch

04/10/2019 09:42 Tăng trưởng xanh
Trong kế hoạch thu hồi tiền đấu giá sử dụng đất 2019, đến nay, Hà Nội mới chỉ đạt 5.058 tỉ đồng (tương ứng 31,8% kế hoạch đề ra).
Thủ tướng yêu cầu xử lý 21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người nước ngoài UBND phường Mễ Trì "bất lực" trước bãi xe không phép trên lô đất X2! Công tác quản lý đất đai - quy hoạch đô thị còn nhiều yếu kém
da u gia quye n su du ng da t ha no i mo i chi da t 318 ke hoa ch
Đấu giá quyền sử dụng đất, Hà Nội mới chỉ đạt 31,8% kế hoạch.

Cụ thể, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đã hoàn thành hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 324 khu đất với diện tích 462,16ha.

Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội đã tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố với tổng số tiền dự kiến thu được từ đấu giá năm 2019 sau điều chỉnh là 15.900 tỉ đồng. Kết quả thu đấu giá quyền sử dụng đất đến nay đạt 5.058 tỉ đồng, đạt 31,8% kế hoạch.

Đối với những vướng mắc về đất dịch vụ, UBND TP. Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các quận, huyện có vướng mắc để xem xét, thống nhất các giải pháp thực hiện.

Tổng nhu cầu đất dịch vụ theo rà soát toàn thành phố là 64.068 hộ, tương ứng 725,87ha; kết quả lũy kế toàn thành phố đã giao 47.145 hộ, tương ứng 417,9 ha, đạt 73,58%.

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính lũy kế đến nay, toàn Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.640.085 thửa, đạt 99,6%; người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở 203.319 căn, đạt 91,24%; người mua nhà tái định cư 13.668 căn, đạt 97,44%; hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp 617.964, đạt 99,21%; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 3.482 thửa đất, đạt 52,08%.

Đối với dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai Hà Nội, đến nay, thành phố đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; đã triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Qua đó, thành phố phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2019.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động