Thứ năm 09/04/2020 23:21

Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện

29/05/2019 14:00
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện (gọi tắt Định mức dự toán).
Chi phí quan trắc trong quá trình thi công xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm
dinh muc du toan mot so cong tac xay dung su dung vat lieu tro xi nhiet dien
Hình minh họa.

Định mức dự toán là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công nhằm hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12660:2019 về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ôtô - yêu cầu kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; Chỉ dẫn kỹ thuật - sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2019/ĐHXD về kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu xử lý nền bằng cọc CFG; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công đặc thù đối với thi công xây dựng các công tác sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện.

Định mức dự toán được sử dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng các công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện để phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức dự toán sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện sẽ được tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong quá trình sử dụng, áp dụng trong thực tế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile