Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép PCCC

23/09/2022 16:23 Tăng trưởng xanh
Các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép PCCC
Hình ảnh vụ cháy chung cư Carina ngày 23.3.2018

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chú trọng trong việc quản lý và chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy theo phân cấp tại địa phương thực hiện nghiêm khâu thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh.

Theo đó, đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc đối tượng phải thâm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải lưu ý rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Thông báo kết quả thẩm định chỉ kết luận đủ điều kiện phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi văn bản bản Góp ý kiến về phòng cháy chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế .về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có kết luận rõ về việc hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ, Bộ Xây dựng đề nghị.

Trường hợp phát sinh loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy cần có phản ánh kịp thời đến Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các bộ ngành liên quan để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ quản lý.

Đối với công trình sửa chữa, cải tạo cần có kiểm định, đánh giá hiện trạng, đặc biệt lưu ý về hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy trước khi thực hiện phương án thiết kế cải tạo trình thẩm định, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Bộ Xây dựng nêu rõ theo quy định tại điểm 1.1.13 của Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD, nhà ở riêng lẻ có kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà ở riêng lẻ có chuyển đổi chức năng thành các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường là các đối tượng có yêu cầu tuân thủ QCVN 06:2021/BXD. Các công trình có yêu cầu thiết kế phòng cháy chữa cháy và thẩm duyệt thiết kế tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Về cấp phép xây dựng, Bộ Xây dựng cũng đề nghị cần tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các công trình đã thực hiện chuyển đổi công năng sang kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và kinh doanh dịch vụ khác nhưng không thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng hoặc thực hiện không đúng với giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần tập trung xem xét, lấy ý kiến phối hợp của cơ quan quản lý về phòng cháy, chữa cháy đối với các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Cụ thể, với công trình thuộc đối tượng phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy, cần rà soát, đối chiếu thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin phép xây dựng với Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các công trình còn lại cần rà soát, đối chiếu hoặc gửi văn bản lấy ý kiến phối hợp về thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin phép xây dựng đối với yêu cầu về phòng cháy,chữa cháy theo quy định của pháp luật .

Khi thực hiện cấp phép xây dựng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bả, vũ trường, cần xem xét việc đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; đặc biệt là nội dung phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); có các phương tiện, thiết bị chữa cháy, phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Các công trình có chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ công trình trong quá trình khai thác sử dụng song không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát căn cứ trên công năng sử dụng mới của công trình; chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi công trình đảm bảo an toàn chịu lực, , đồng thời tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng, tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp; cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm việc kiểm tra nghiệm thu trên cơ sở kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của chủ đầu tư, chủ cơ sở đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt kiểm tra theo quy định pháp luật.

Để tăng cường hiệu quả thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc nghiên cứu, triển khai theo các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Dương Mỹ
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động