Thứ hai 10/08/2020 11:37

Định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo

30/09/2019 16:56
Đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo phù hợp với điều kiện, tính chất, biện pháp thi công và công nghệ xây dựng đặc thù trên biển và hải đảo", do Viện Kinh tế Xây dựng chủ trì thực hiện, đã đề xuất 8 nhóm định mức dự toán các công tác thi công trên biển và hải đảo.
Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
xay dung dinh muc du toan xay dung cong trinh tren bien va hai dao
Ảnh minh họa.

Với vị trí là một quốc gia ven biển, nước ta có nhiều lợi thế về biển, hải đảo để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như dầu khí, khai thác thủy sản, du lịch,… Trong những năm gần đây, các công trình xây dựng ở trên biển, ven biển và trên đảo được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều nhằm phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Đối với các công trình thi công trên biển và hải đảo, Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu, ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình. Tuy nhiên, cho đến nay tập định mức này đã lạc hậu không còn phù hợp với các công nghệ, biện pháp thi công cũng như năng suất lao động chung của ngành Xây dựng. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng các định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo là cần thiết, có tính thực tiễn cao.

Đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo phù hợp với điều kiện, tính chất, biện pháp thi công và công nghệ xây dựng đặc thù trên biển và hải đảo", mã số TĐ 98-16 được đánh giá cao bởi những những đóng góp mới, như: Nghiên cứu tổng quan về công trình trên biển và hải đảo; hệ thống hóa các vấn đề lý luận về định mức dự toán xây dựng nói chung; đánh giá thực trạng việc lập và sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình xây dựng, các biện pháp, giải pháp thi công một số loại công trình phổ biến trên biển và hải đảo Việt Nam, lựa chọn phương pháp xây dựng định mức các công tác thi công xây dựng trên biển và hải đảo phù hợp với công nghệ và điều kiện thi công thực tế.

Đề tài đã đề xuất 8 nhóm danh mục định mức dự toán các công tác thi công trên biển và hải đảo, với tổng số 113 danh mục, trong đó 59 danh mục xây dựng mới và 54 danh mục sửa đổi từ định mức đã công bố; đề xuất 458 trị số định mức dự toán bao gồm cả sửa đổi, bổ sung.

Kết quả nghiên cứu của đề tài rất có giá trị trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile