Hà Nam thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng

12/10/2023 08:00 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Từ tháng 10/2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bắt đầu thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng, tiến tới đến năm 2025 sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số về cùng một ngày cuối tháng.

Với mục tiêu chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả, minh bạch, dễ giám sát việc ghi chỉ số công tơ, lập hoá đơn tiền điện cho các bên bán và bên mua, đồng thời cũng phù hợp với yêu cầu của một số cơ quan quản lý Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng lộ trình triển khai từng bước việc thống nhất lịch ghi chỉ số (GCS) tiêu thụ điện năng cho khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng.

Trên cơ sở đó, từ tháng 10/2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bắt đầu thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng, tiến tới đến năm 2025 sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số về cùng một ngày cuối tháng.

Hà Nam thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng
Công nhân thực hiện thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử.

Với thông điệp xuyên suốt: “Triển khai công tác chuyển đổi lịch GCS theo lộ trình đến năm 2025 toàn bộ khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đều được chốt chỉ số điện tiêu thụ vào ngày cuối tháng, nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc dễ giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong công tác thanh toán tiền điện. Công tác này giúp cho ngành Điện ngày càng nâng cao dịch vụ khách hàng, đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ khách hàng.”

Công ty Điện lực Hà Nam sẽ bắt đầu ký thỏa thuận thay đổi lịch ghi chỉ số từ tháng 9/2023 với khách hàng và triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng về những ngày cuối tháng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Lộ trình thực hiện đến năm 2025 sẽ hoàn thành 100% số khách hàng được thay đổi lịch ghi về ngày cuối cùng của tháng.

Hoá đơn tiền điện sẽ được tính toán đúng định mức theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương. Cụ thể, trong tháng thay đổi lịch GCS, hoá đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (áp dụng giá bán điện bậc thang), lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do dịch chuyển ngày GCS công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.

Ví dụ: Gia đình ông Nguyễn Văn A có ngày GCS hàng tháng là ngày 19 (tương đương với kỳ hóa đơn 30 ngày) sản lượng là 300kWh, khi dịch chuyển ngày GCS mới là ngày 29 (tương đương với kỳ hóa đơn sẽ là 40 ngày) sản lượng là 400kWh và định mức bậc thang sẽ là:

Số bậc thang

Định mức Sản lượng điện tiêu thụ theo ngày (kWh)

Tổng tiền trên hóa đơn (đồng)

Giá tiền điện bình quân của 1kWh (đồng)

30 ngày

40 ngày

30 ngày

40 ngày

30 ngày

40 ngày

Bậc 1

50

67,66

86.400

115.200

1.728

1.728

Bậc 2

50

67,66

89.300

119.066,66

1.786

1.786

Bậc 3

100

133,33

207.400

276.533,33

2.074

2.074

Bậc 4

100

133,33

261.200

348.266,66

2.612

2.612

Tổng

300

400

644.300

859.066,66

2.147,66

2.147,66

Như vậy, giá tiền điện bình quân của 1kWh không thay đổi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình nhà ông Nguyễn Văn A.

Việc dịch chuyển lịch GCS về cuối tháng là phù hợp với quy định về thuế, nguyên tắc kế toán (đồng bộ chi phí, doanh thu trong cùng 1 kỳ báo cáo tài chính).

Công tác này giúp cho ngành Điện ngày càng nâng cao dịch vụ khách hàng, đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ khách hàng./.

Trần Hoan - Trần Chiến

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động