Hà Nội: Dừng xây dựng, triển khai Đề án thu gom chất thải rắn nguy hại đến năm 2025

19/02/2023 11:14 Quản lý nguồn thải
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Công văn số 307/UBND-TNMT về việc dừng xây dựng, triển khai Đề án "Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, hướng đến năm 2030".
Sóc Sơn, Hà Nội: Hết hạn Giấy phép xả nước thải, doanh nghiệp mới nộp hồ sơ xin Giấy phép môi trường Hà Nội: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trúng 2 gói thầu xử lý chất thải hơn 400 tỷ đồng Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các ban, ngành thăm, chúc tết Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Cụ thể, Công văn số 307/UBND-TNMT của UBND thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trọng Đông ký đã đồng ý dừng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, báo cáo UBND thành phố việc đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống thu gom, vận chuyển, các trạm trung chuyển, các khu xử lý chất thải rắn (nguy hại và không nguy hại) trên địa bàn Thành phố, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn phát sinh được thu gom, xử lý theo công nghệ hiện đại và loại bỏ việc xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp.

Hà Nội: Dừng xây dựng, triển khai Đề án thu gom chất thải rắn nguy hại đến năm 2025
Bãi chất thải rắn xây dựng dưới chân cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Xây dựng Đề án “Phân loại, thu gom và xử lý chất thải răn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố” theo yêu cầu Luật bảo vệ môi trường (Điều 75) về việc phân loại CTR sinh hoạt (khoản 7 Điều 79), sau khi có hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hiện đang trong quá trình soạn thảo) theo quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường; hoàn thiện, trình UBND Thành phố xem xét, ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố (khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường) để triển khai thực hiện nhằm khắc phục tình trạng để lẫn CTNH và chất thải sinh hoạt thông thường, đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra đối với công tác phân loại, thu gom, xử lý CTNH phát sinh trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong việc quản lý chất thải rắn của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố định kỳ hàng năm, trong đó có nội dung thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý CTNH; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và kịp thời đề xuất UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Tăng cường, đa dạng hoá các hình thức truyền thông và tổ chức đào tạọ, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc phân loại, quản lý CTNH ngay từ nguồn thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Phú Khang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động