Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường 6 tháng cuối năm 2024

10/07/2024 08:36 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Đây là một trong số 11 nội dung nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua tại Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 của thành phố Hà Nội ngày 2/7/2024.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đề ra là thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường.

Hà Nội sẽ thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong; hoàn thành xây dựng Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 04 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét; triển khai Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Đề án bảo vệ môi trường làng nghề; xây dựng Đề án triển khai các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng và quy định quản lý chất thải rắn xây dựng; Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016; Hoàn thành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình.

Hà Nội quyết tâm hoàn thành xây dựng và hướng đến đưa vào triển khai Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 04 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét
Hà Nội quyết tâm hoàn thành xây dựng và hướng đến đưa vào triển khai Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 04 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2024 do UBND Thành phố trình. Trong đó, thống nhất về sự cần thiết xây dựng và triển khai Đề án phát triển giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng thống nhất với đề xuất của UBND thành phố về mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong cùng một khu vực, tuyến đường có đặc điểm sinh lợi, hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường, UBND thành phố chủ động quyết định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tổ chức đấu giá theo thẩm quyền (không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất đã được HĐND thành phố thông qua).

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động