Chất lượng không khí từ ngày 13 đến 19/4/2020

Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất

24/04/2020 08:43 Tác động môi trường
Nhìn chung, trong thời gian từ ngày 13 đến 19/4, chất lượng không khí giữa các đô thị vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất. Tại Hà Nội, có 3/7 ngày giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, ngày 15 và 16/4 là hai ngày ô nhiễm ở mức cao nhất.

Từ ngày 13- 19/04 vẫn là khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố, chất lượng không khí tại đa số các đô thị đều ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vẫn có những ngày giá trị thông số PM2,5 tăng cao.

Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất
Biểu đồ 1: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 tại Hà Nội

Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trong nội thành Hà Nội, giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 có sự thay đổi rất lớn giữa các ngày. Ngày 13/4, giá trị PM2.5 trung bình 24h đều rất thấp ở tất cả các trạm; đến ngày 15/4 và 16/4, ô nhiễm bụi PM2.5 tăng khá cao, hầu hết các trạm đều có giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (biểu đồ 1). Khoảng thời gian này là những ngày lặng gió, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, ngoài ra mật độ giao thông trong nội đô những ngày này cũng tăng lên.

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm cũng cho thấy, trong các ngày 15 và 16/4 chất lượng không khí duy trì ở mức kém (AQI từ 101 – 150) tại đa số các trạm (biểu đồ 2). Từ ngày 17/4 đến 19/4 mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 tại Thủ đô đã giảm, chất lượng không khí được đánh giá ở mức trung bình.

Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất
Biểu đồ 2: Diễn biến chỉ số AQI ngày các trạm tại Hà Nội

Tại Tp. Hồ Chí Minh, mặc dù không có ngày nào giá trị thông số PM2.5 trung bình 24 giờ vượt QCVN, tuy nhiên cũng có những ngày giá trị PM2.5 tăng khá cao (ngày 13-15/4) (biểu đồ 3 và biểu đồ 4).

Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất
Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại một số thành phố
Hà Nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất
Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số thành phố

Xem xét tới những yếu tố tác động cho thấy, trong những ngày Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có giá trị PM2.5 tăng cao đều là những ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực nội đô cũng gia tăng. Tại Hà Nội còn chịu ảnh hưởng thêm bởi yếu tố thời tiết. Tại một số đô thị khác khác như: Việt Trì, Hạ Long, Huế, Khánh Hòa, Tp Hồ Chí Minh, về cơ bản chất lượng không khí vẫn duy trì ở mức tốt và trung bình.

PV tổng hợp
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động