Hệ thống quan trắc chất lượng không khí của Pháp

07/03/2019 20:32 Tác động môi trường
Pháp là một trong những quốc gia trên thế giới có hệ thống quản lý và giám sát chất lượng không khí (CLKK) được các Tổ chức quốc tế công nhận. Các doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực này cũng cung cấp công nghệ và thiết bị quan trắc không khí (QTKK) tiên tiến nhất, có thể đo, phân tích CLKK tự động.

Hệ thống quan trắc chất lượng không khí của Pháp

Lắp đặt thiết bị đo quan trắc CLKK tự động ở khu đô thị

Từ năm 2000, công tác quản lý và vận hành các trạm QTKK tự động ở Pháp được đẩy mạnh, với việc lắp đặt 800 trạm đo và 2.100 thiết bị QTKK tự động trên cả nước. Ở Pháp có 41 tổ chức chịu trách nhiệm quan trắc CLKK. Các trạm đo được phân loại theo từng vùng dân cư (như đô thị, ngoại ô, nông thôn, khu công nghiệp…), bình quân cứ 3 triệu dân thì có 1 trạm QTKK, đặc biệt, đối với vùng có nguy cơ ô nhiễm thì số lượng trạm đo và các thiết bị đo sẽ được đặt nhiều hơn. Hàng ngày, số liệu từ các trạm đo CLKK tự động sẽ được cung cấp thông tin tới cộng đồng như bản tin dự báo thời tiết. Các ngưỡng về chỉ số CLKK (AQI) được thể hiện trên một bảng màu, với chỉ số AQI từ 0 - 51 (CLKK tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe, bảng màu hiển thị màu xanh); từ 51-100 và từ 101- 200 (CLKK trung bình, người già, trẻ em, những người mắc bệnh hô hấp (nhóm nhạy cảm) nên hạn chế thời gian ở bên ngoài, màu vàng và da cam); từ 201-300 (CLKK xấu, nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài, màu đỏ); trên 300 (CLKK nguy hại, mọi người nên ở trong nhà, màu nâu).

 Mai Anh
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động