Thứ bảy 21/05/2022 07:15
Dòng sự kiện

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường

18/08/2020 12:02
Cần phải xem xét, cân nhắc các nội dung liên quan đến tác động môi trường từ dự án đầu tư, tăng cường chất lượng công tác phòng ngừa trong bảo vệ môi trường; nhận diện các dự án có tiềm năng tác động tiêu cực lên môi trường và sơ bộ xác định phạm vi, quy mô tác động đến môi trường của dự án đầu tư.
Hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
hoan thien cac quy dinh cua phap luat ve dau tu va bao ve moi truong
Chủ dự án xác định những tác động môi trường quan trọng trong quá trình ra quyết định đối với một dự án.

Tại cuộc họp về xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được xây dựng trên cơ sở pháp lý là Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

Nghị định ra đời sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đồng thời quy định cụ thể đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong các luật liên quan đến đầu tư, góp phần hoàn thiện và đồng bộ các quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật Đầu tư cũng quy định trong hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư phải có nội dung “đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

Do vậy, Dự thảo Nghị định cần quy định việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư, được thể hiện là một phần trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Các nội dung này được trao đổi, thống nhất với Ban soạn thảo dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Theo Tổng cục Môi trường, cần phải xem xét, cân nhắc sớm các nội dung liên quan đến tác động môi trường từ dự án đầu tư, tăng cường chất lượng công tác phòng ngừa trong bảo vệ môi trường; nhận diện các dự án có tiềm năng tác động tiêu cực lên môi trường và sơ bộ xác định phạm vi, quy mô tác động đến môi trường của dự án đầu tư.

Chủ dự án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định những tác động môi trường quan trọng và những vấn đề cần quan tâm nhất trong quá trình ra quyết định đối với một dự án được đề xuất và loại bỏ những vấn đề ít quan tâm hơn; đảm bảo đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn sau được tập trung vào các tác động môi trường quan trọng nhất của dự án, giúp tiết kiệm được thời gian và kinh phí. Nghị định cũng sẽ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư do giai đoạn xin chủ trương đầu tư chưa có đầy đủ nội dung thực hiện dự án đầu tư để tiến hành đánh giá tác động môi trường; đồng thời, gỡ vướng cho các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn không bị chậm triển khai do chưa thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Việt Hà
Xem phiên bản di động