Hưng Yên: Xử phạt Công ty TNHH liên danh Lever Việt Nam 726 triệu đồng về những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

23/07/2020 16:10 Chính sách - Pháp luật
Hôm qua, ngày 22/07/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1614/QĐ-XPVPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH liên danh Lever Việt Nam.

Cụ thể, UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt tổng số tiền 726 triệu đồng đối với Công ty TNHH liên danh Lever Việt Nam, có địa chỉ tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; người đại diện pháp luật là ông Đỗ Trung Hòa - Chủ tịch hội đồng thành viên.

Với các hành vi vi phạm như: Công ty đã không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án theo quy định (không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sau khi đưa dự án đi vào hoạt động 99 tháng kể từ ngày được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án). Với mức xử phạt cho hành vi trên là 380 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở 90 ngày đối với hành vi không lập ĐTM theo quy định và trong 90 ngày từ ngày nhận được Quyết định xử phạt phải khắc phục xong.

Phạt tiền 90 triệu đồng đối với hành vi bố trí khu giữ chứa chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Phạt tiền 80 triệu đồng đối với hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000m3/h đến 15.000m3/h.

Đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp lượng chất thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm với số tiền 80 triệu đồng và phạt tăng thêm tổng số tiền 96 triệu đồng tương ứng với các thông số chất thải vượt quy chuẩn.

Nguyễn Quang, Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động