Hướng dẫn bộ tiêu chí kỹ thuật về điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử

08/04/2020 10:01 Công nghệ, thiết bị
Ngày 6/4, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.
Thủ tướng: Quyết làm cho được Chính phủ điện tử
huong dan bo tieu chi ky thuat ve dien toan dam may phuc vu chinh phu dien tu

Điện toán đám mây được coi là hạ tầng của hạ tầng công nghệ thông tin.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật cho nền tảng điện toán đám mây nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước tự xây dựng các công nghệ lõi quan trọng, không phụ thuộc vào công nghệ lõi của nước ngoài.

Điện toán đám mây là yếu tố vô cùng quan trọng bởi được coi là hạ tầng của hạ tầng công nghệ thông tin. Muốn xây dựng thành công Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các cấp, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam cần làm chủ được các vấn đề về nền tảng hạ tầng này.

Tài liệu hướng dẫn bộ tiêu chí, các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật được mô tả bao gồm các nhóm tính năng liên quan đến: Máy ảo, thiết bị lưu trữ, mạng và mạng định nghĩa bằng phần mềm, máy vật lý, quản trị và vận hành, tích hợp và các yêu cầu khác liên quan. Đây là cơ sở để cơ quan, tổ chức nhà nước đánh giá, lựa chọn giải pháp về dịch vụ điện toán đám mây phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Bộ Thông tin & Truyền thông khuyến nghị việc triển khai nền tảng điện toán đám mây có thể thực hiện theo 2 phương án là tự xây dựng và quản lý, vận hành hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp của doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp trong danh sách được Bộ công bố các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật. Doanh nghiệp được lựa chọn trong danh sách phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định tại tại Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và các văn bản khác theo quy định tại tài liệu hướng dẫn này.

Thu Trang
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động