Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

29/10/2018 16:08 Tăng trưởng xanh
Ngày 26/10/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu và góp ý dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn kỹ thuật về thu hồi, xử lý thiết bị điện, điện tử, phương tiện giao thông thải bỏ”. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở TN&MT khu vực phía Nam, đại diện cơ quan Hải quan, các công ty giám định, các hiệp hội và doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 281/TB-VPCP ngày 07/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu, trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với toàn bộ mặt hàng phế liệu nhập khẩu.Triển khai nhiệm vụ được giao, ngày 14/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với 06 nhóm phế liệu nhập khẩu được sử dụng phổ biến trong quá trình sản xuất và thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014.

Quang cảnh Hội thảo hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi việc triển khai áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu; đại diện Tổng cục Môi trường hướng dẫn triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ban hành các QCVN, bao gồm: QCVN 31:2018/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu; QCVN 32:2018/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu; QCVN 33:2018/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu; đồng thời, hướng dẫn triển khai Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành các QCVN: QCVN 65:2018/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu; QCVN 66:2018/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu; QCVN 67:2018/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu.
Đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã tập trung trao đổi về các nội dung: tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; triển khai áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu nhập khẩu. Trong đó, có quy định kỹ thuật đối với các loại phế liệu nhập khẩu; quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường; quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu để phân tích…

 Mai Lan
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động