Trường Tiểu học Thanh Đa (Phúc Thọ):

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

19/03/2021 10:39 Địa phương
Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhiều năm qua, thầy  và  trò Trường  Tiểu học Thanh  Đa (Phúc Thọ) luôn nỗ lực, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
nang cao chat luong giao duc toan dien

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phúc Thọ và Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên hoạt động giáo dục năm học mới theo đúng nội dung chỉ đạo. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường phải luôn chú trọng tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả công tác; nhà trường tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh; luôn quan tâm, đổi mới công tác quản trị trường học, tăng cường các hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tạo điều kiện cho giáo viên các cấp hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, quản lý.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của nhà nước, của ngành. Chỉ đạo quyết liệt làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện Đề án sữa học đường theo đúng kế hoạch; đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt cuộc vận động Ba sạch “nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch” gắn với xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp” trong giai đoạn đoạn năm 2018-2020.

Từ kết quả trong xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài các giờ học chính khóa, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, Trường Tiểu học Thanh Đa còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao hiểu biết cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh cho các em tham gia sau những giờ học căng thẳng. Phương châm của nhà trường là lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Mỗi giáo viên là một anh,chị phụ trách, xây dựng được kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

nang cao chat luong giao duc toan dien
Học sinh vui đùa giữa giờ ra chơi

Theo đó, hằng năm, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực với các chủ đề khác nhau và tổ chức cho học sinh đọc sách ở thư viện 1 tiết/tuần cũng như coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được bảo đảm và không ngừng nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt gần 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Kết thúc học kỳ I năm học 2020-2021, Nhà trường đã huy động được số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 124/124, đạt tỷ lệ 100 % và tổ chức thành công 8 chuyên đề (7 chuyên đề cấp trường, 1 chuyên đề cấp huyện). Qua kiểm tra chuyên đề với 8/24 giáo viên số giờ dự là 24 tiết, trong đó xếp loại giỏi là 23 tiết (95,8 %), xếp loại khá là 1 tiết (4,5 %). Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 01.

Phát huy những kết quả đã đạt được ở học kỳ I, Trường Tiểu học Thanh Đa tiếp tục tập trung thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đẩy mạnh nền nếp, kỷ cương, duy trì phong trào Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong quản lý và dạy học; công tác an ninh, an toàn trường học, vệ sinh môi trường; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận phát triển năng lực người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục; tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường; cán bộ quản lí nâng cao nghiệp vụ quản trị nhà trường theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý cập nhật, hiểu và nắm vững các văn bản chỉ đạo của các cấp, đặc biệt về chế độ chính sách đối với người lao động, dân chủ trường học; tăng cường công tác kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp....

Kim Nguyên

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động