Ngăn rác thải từ các tỉnh tuồn về TP. Hồ Chí Minh

24/10/2022 20:55 Quản lý nguồn thải
Trước tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp từ các tỉnh lân cận được vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh xử lý, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý để chấn chỉnh tình trạng này.
Ngăn rác thải từ các tỉnh tuồn về TP. Hồ Chí Minh

Không được sự chấp thuận chủ trương của UBND TP. Hồ Chí Minh, rác thải ở các tỉnh không được chuyển về TP. Hồ Chí Minh để xử lý

Theo văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP. Hồ Minh, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ các tỉnh, thành khác về TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, giao UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện rà soát toàn bộ hoạt động các hệ thống camera lắp đặt tại các trạm trung chuyển, điểm tập kết (nếu có), các hệ thống giám sát hành trình (GPS) lắp đặt trên phương tiện vận chuyển để khắc phục sửa chữa các thiết bị, hệ thống không còn hoạt động, hư hỏng. Lắp đặt bổ sung số lượng camera, thiết bị GPS và nâng cấp cơ sở hạ tầng cần thiết (máy tính, lưu trữ, đường truyền dữ liệu...) để hệ thống được vận hành ổn định, liên tục.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP. Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện và thông tin, truyền dữ liệu cho Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP. Hồ Chí Minh nhằm có cơ sở phục vụ công tác phối hợp với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện giám sát cung ứng dịch vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn.

Liên quan đến việc tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ các tỉnh, thành khác về TP. Hồ Chí Minh, trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh lân cận về tình trạng đơn vị nhận thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt tại các tỉnh nhưng lại đưa về TP. Hồ Chí Minh, gây áp lực trong công tác quản lý, xử lý chất thải cho địa phương này.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị các tỉnh tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu các doanh nghiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn không tự ý đưa rác vào TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, tại Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng ra ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là chủ nguồn thải sinh hoạt trong khu công nghiệp không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để chuyển vào địa bàn TP. Hồ Chí Minh khi chưa được sự chấp thuận chủ trương của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trọng Hiếu
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động