Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Di tích Thành cổ Vinh

08/01/2024 08:37 Kinh tế, xã hội
Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quy hoạch và khai thác hiệu quả quỹ đất trong khu vực là lý do để UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh.

Ngày 30/12/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4512/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh, thành phố Vinh.

Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Di tích Thành cổ Vinh
Quy hoạch chi tiết 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh. ảnh TCKT

Theo đó, Quy hoạch chi tiết 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 588.QĐ/UB ngày 07/02/2002; đến ngày 01/10/2008 được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 4312/QĐ.UBND-CN. Đến nay, dự án đã triển khai đầu tư xây dựng Hào Thành cổ và hệ thống đường giao thông xung quanh Hào Thành cổ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư, tái định doanh gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư xây dựng các khu chức năng mới theo quy hoạch được duyệt không thể thực hiện được.

Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Di tích Thành cổ Vinh
Thành cổ Vinh là công trình kiến trúc thành lũy, lỵ sở của Nghệ An thời Nguyễn được xây dựng kiên cố năm 1831 và đến nay chỉ còn 3 cổng thành nằm trên địa phận ba phường Cửa Nam - Quang Trung và Đội Cung (TP Vinh).

Mặt khác, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 thì hệ thống đường giao thông, quy hoạch sử dụng đất... tại khu vực có thay đổi dẫn đến nội dung đồ án Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh, thành phố Vinh không còn phù hợp.

Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quy hoạch và khai thác hiệu quả quỹ đất tại khu vực, cần phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh, thành phố Vinh để xác định lại phạm vi ranh giới một số khu chức năng, bổ sung một số khu chức năng mới cho phù hợp với quy hoạch phân khu phường Cửa Nam đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nhằm phát triển khu thành cổ thành địa điểm du lịch văn hóa lịch sử của thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung để làm cơ sở triển khai thực hiện.

An Hưng
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động