Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Di tích Thành cổ Vinh

Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Di tích Thành cổ Vinh

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quy hoạch và khai thác hiệu quả quỹ đất trong khu vực là lý do để UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động