Hải Dương:

Phạt Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương gần 1,6 tỷ đồng vì hành vi chiếm đất

07/06/2024 09:00 Thanh tra - Kiểm tra/Quyết định xử phạt hành chính
Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương đã thực hiện 03 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với diện tích được xác định hơn 4ha, thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần và bị xử phạt với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng cùng với đó UBND tỉnh Hải Dương buộc Công ty nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 05/6/2024, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1352/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương. Địa chỉ trụ sở chính: phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Người đại diện theo pháp luật: Bà Đỗ Thị Thảo. Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn tại Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 31/5/2024.

Phạt Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương gần 1,6 tỷ đồng vì hành vi chiếm đất
Với hành vi chiếm đất Công cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương bị xử phạt với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất với số tiền hơn 4 tỷ đồng

Doanh nghiệp đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như:

Hành vi thứ nhất: Ngày 02/11/2020, đã thực hiện hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa (đất trồng cây lâu năm) tại khu vực đô thị, tổng diện tích đất chiếm là 8.722,3m2 (0,87ha).

Được quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 5 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mức tiền phạt: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)

Hành vi 2: Thực hiện hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực đô thị, tổng diện tích đất chiếm là 23.003,5m2 (2,3 ha), cụ thể:

+ Ngày 20 tháng 12 năm 2016, thực hiện san lấp và xây dựng công trình là nhà để xe, với tổng diện tích 3.900m2.

+ Ngày 15 tháng 11 năm 2017, thực hiện san lấp và xây dựng công trình là nhà bảo vệ, với tổng diện tích 215m2.

+ Ngày 02 tháng 11 năm 2020, thực hiện hành vi chiếm đất khu vực bãi chứa phôi, đường nội bộ, cây xanh, tổng diện tích 18.888,5 m2.

Được quy định tại: Điểm e khoản 3 và khoản 5 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mức tiền phạt: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

Hành vi 3: Thực hiện hành vi chiếm đất phi nông nghiệp (đất giao thông, đất thủy lợi, đất ở) tại khu vực đô thị, tổng diện tích đất chiếm là 13.360,9m2 (1,36ha). cụ thể:

+ Ngày 15 tháng 12 năm 2019 thực hiện san lấp và xây dựng công trình là nhà kho chứa thành phẩm, với tổng diện tích 1.575m2.

+ Ngày 02 tháng 11 năm 2020, thực hiện hành vi chiếm đất để xây dựng bãi chứa phôi, đường nội bộ, cây xanh…, tổng diện tích 11.785,9m2

Được quy định tại: Điểm đ khoản 4 và khoản 5 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mức tiền phạt: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Tổng số tiền phạt đối với 03 hành vi vi phạm được xác định ở trên là 1.580.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi triệu đồng)

Phạt Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương gần 1,6 tỷ đồng vì hành vi chiếm đất
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương của UBND tỉnh Hải Dương.

Cùng với đó, UBND tỉnh buộc Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương thực hiện tiếp thủ tục thuê đất theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh Hải Dương buộc Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất, cụ thể nộp 4.132.873.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, tám trăm bẩy mươi ba nghìn đồng) tại Văn phòng KBNN Hải Dương hoặc Ngân hàng thương mại do KBNN ủy nhiệm thu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định Xử phạt.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động