Thứ tư 06/07/2022 14:26
Dòng sự kiện

Quy định về hệ thống thu gom, xử lý nước thải và quan trắc nước thải tự động của khu công nghiệp

15/01/2020 08:35
Cử tri tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi quy định về đối tượng Khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo hướng: Đối với các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải lớn áp dụng như quy định hiện hành. Còn các Khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ cho phép tự xây dựng hệ thống xử lý nội bộ nhà máy, tránh gây lãng phí vốn đầu tư và chi phí vận hành.
Hướng dẫn tự đánh giá các chỉ số thành phần Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường
quy dinh ve he thong thu gom xu ly nuoc thai va quan trac nuoc thai tu dong cua khu cong nghiep
Trong các khu công nghiệp, vấn đề xử lý nước thải công nghiệp càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo ý kiến của cử tri phản ánh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định: Các khu công nghiệp phải đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có thiết bị đo lưu lượng nước thải trước khi đi vào hoạt động… Tuy nhiên, trong thực tế có một số khu công nghiệp có lưu lượng nước thải phát sinh không lớn; nếu đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy định có thể xảy ra tình trạng không đủ lượng nước thải để xử lý trong khi phải tốn kém rất nhiều kinh phí để xây dựng, bảo dưỡng và duy trì hoạt động.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật bảo vệ môi trường 2014, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi chung là khu công nghiệp) phải đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; có thiết bị đo lưu lượng nước thải. Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung phải căn cứ vào lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư, phạm vi, quy mô hoạt động của khu công nghiệp theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp có thể chia thành nhiều đơn nguyên (mô-đun) phù hợp với tiến độ lấp đầy và hoạt động của khu công nghiệp nhưng phải bảo đảm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Vì vậy, các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ có thể đầu tư theo tiến độ và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp.

Tiếp thu ý kiến của cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ sẽ xem xét, nghiên cứu về việc quy định cho phép các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ được xây dựng hệ thống xử lý nội bộ trong nhà máy trong quá trình xây dựng dự án Luật bảo vệ môi trường sửa đổi.

Mai Hoa
Xem phiên bản di động