Thứ bảy 24/10/2020 15:14

Sơn La: Đôn đốc bảo vệ môi trường tại các cơ sở cà phê

27/07/2020 21:06
Sở Tài nguyên & Môi trường Sơn La vừa có văn bản đề nghị các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê số lượng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.
Sơn La: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”
son la don doc bao ve moi truong tai cac co so ca phe

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Để triển khai kịp thời các biện pháp giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, nhất là các cơ sở hoạt động sơ chế, chế biến cà phê, chăn nuôi trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trước khi xả vào nguồn nước.

Tổ chức rà soát, thống kê số lượng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả rà soát, khẩn trương thành lập tổ công tác, hoặc kiện toàn các tổ công tác đã thành lập. Trong đó, thành phần gồm đồng chí Thường trực UBND huyện, thành phố làm tổ trưởng, công an huyện, các phòng ban của huyện, thành phố, UBND xã, phường, công an xã và tăng cường cán bộ chuyên môn ngành Tài nguyên & Môi trường. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng huyện, thành phố, xem xét thành lập nhiều tổ công tác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên & Môi trường trước ngày 10/8/2020.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile