Supe Lâm Thao: Đổi mới sáng tạo hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững

12/05/2024 08:13 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những năm qua, Supe Lâm Thao đã và đang không ngừng đổi mới sáng tạo, liên tục cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm ứng dụng vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm với chất lượng ngày càng ưu việt.

Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất

Với định hướng phát triển và tầm nhìn là “không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, phát huy vai trò là đơn vị hàng đầu của ngành phân bón Việt Nam”, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao trong quá trình phát triển luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, đổi mới nhận thức, tích cực nắm bắt thời cơ để xây dựng công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, ổn định, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa định hướng đó, Supe Lâm Thao trong nhiều năm qua luôn tích cực triển khai công tác liên kết, hợp tác với các ban ngành, đoàn thể, các viện, trường, trung tâm, các nhà khoa học, các công ty, đơn vị, đại lý, bạn hàng,… để cùng phát triển và hướng tới tương lai.

Supe Lâm Thao: Đổi mới sáng tạo hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững
Thông qua đó, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã đóng góp vào ngành nông nghiệp Việt nam và nền kinh tế trong nước ở nhiều cấp độ.

Đi lên với tinh thần luôn không ngại tiếp nhận cái mới, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã luôn có thể tiếp cận bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, môi trường ở cả thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là những thị trường khó tính như Nhật Bản.

Được biết, 14 năm vừa qua, sản phẩm phân bón Supe Lâm Thao đã tạo được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Nhật Bản và ngày càng được nông dân của đất nước bạn tin dùng.

Supe Lâm Thao: Đổi mới sáng tạo hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững

Hiện nay, nhờ vào việc liên tục cập nhật các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm phân bón chuyên dùng, phân hữu cơ khoáng đáp ứng nhu cầu sản xuất xanh sạch, giảm phát thải ra môi trường đồng thời vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, mang lại lợi ích cao cho nông dân và các doanh nghiệp sản xuất lớn trong nông nghiệp, lâm nghiêp, các dòng phân bón của Supe Lâm Thao đã và đang tiếp tục con đường chinh phục các thị trường lớn khác trên trường quốc tế như: Trung Quốc, Hàn Quốc,…

Chú trọng nâng cao đời sống người lao động

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón ngày càng cao của bà côn nông dân trong sản xuất nông nghiệp, Supe Lâm Thao sẽ tiếp tục không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị để tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng vượt trội, mẫu mã bao bì đẹp.

Cùng với đó, Supe Lâm Thao cũng sẽ tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, làm tốt công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, phấn đấu tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh và ổn định, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, Supe Lâm Thao cũng chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động cả về vật chất cũng như tinh thần. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động như: Phong trào lao động giỏi; Lao động sáng tạo; An toàn vệ sinh lao động; Phòng chống cháy nổ… nhằm tạo ra sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng trong toàn đơn vị. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội và hướng tới cộng đồng như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, chia sẻ khó khăn với người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lũ, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Với định hướng và tầm nhìn “Supe Lâm Thao không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, phát huy vai trò là đơn vị hàng đầu của ngành phân bón Việt Nam”, trong hành trình tương lai, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra những mùa vàng bội thu, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần đưa đất nước trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động