Đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý quặng đuôi từ khai thác chế biến khoáng sản

Đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý quặng đuôi từ khai thác chế biến khoáng sản

Nhà nước đã ban hành một số chính sách và pháp luật để hỗ trợ công tác quản lý, kiểm soát rủi ro, sự cố và ô nhiễm môi trường từ các hồ đập chứa ...
Quản lý chất thải NORM: Còn thiếu những quy định cụ thể

Quản lý chất thải NORM: Còn thiếu những quy định cụ thể

Việt Nam chưa có chiến lược quốc gia về quản lý chất thải phóng xạ và kho lưu giữ quốc gia...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động