"Khoảng trống" chính sách bảo vệ môi trường Thủ đô

"Khoảng trống" chính sách bảo vệ môi trường Thủ đô

Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, với các cơ chế đặc thù đã góp phần tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tuy ...
Hà Nội: Chất lượng không khí diễn biến phức tạp

Hà Nội: Chất lượng không khí diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ môi trường, chỉ số chất lượng không khí (CLKK) - AQI  trong tuần này (20-26/10) thay đổi phức tạp hơn so với các tuần trước đó.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động