Bắc Giang tập trung các giải pháp cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025

Bắc Giang tập trung các giải pháp cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025

Trung ương về chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), với 16,43 điểm. Giai đoạn 2023 - 2025, Bắc Giang sẽ tiếp tục phấn đấu cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh để hoàn ...
Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu cải thiện thứ bậc chỉ số Xanh của tỉnh Bình Thuận

Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu cải thiện thứ bậc chỉ số Xanh của tỉnh Bình Thuận

Tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nỗ lực cải thiện thứ bậc xếp hạng chỉ số xanh cấp tinh (PGI) năm 2023 trong đó lấy trọng tâm ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động