Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu cải thiện thứ bậc chỉ số Xanh của tỉnh Bình Thuận

05/07/2023 10:30 Địa phương
Tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nỗ lực cải thiện thứ bậc xếp hạng chỉ số xanh cấp tinh (PGI) năm 2023 trong đó lấy trọng tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Bình Thuận đặc biệt ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.
Bình Thuận phấn đấu làm tốt công tác bảo vệ môi trường cải thiện thứ bậc chỉ số Xanh cấp tỉnh
Bình Thuận phấn đấu làm tốt công tác bảo vệ môi trường cải thiện thứ bậc chỉ số Xanh cấp tỉnh

Năm 2022 là năm đầu tiên VCCI giới thiệu xếp hạng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) nhằm hỗ trợ chính quyền các địa phương nhìn nhận, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị môi trường, hướng tới định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Năm 2022, Bình Thuận đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về xếp hạng Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Nhận thấy các điểm yếu còn tồn tại, tỉnh Bình Thuận đã kịp thời phân tích, báo cáo cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hướng đến cải thiện Chỉ số PGI, phấn đấu nâng vị trí xếp hạng năm 2023 và những năm tiếp theo của Bình Thuận nằm trong nhóm 30 cả nước.

Tỉnh cũng giao các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PGI, nhất là tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn yếu trong giai đoạn 2023 - 2025. Đối với mỗi chỉ số thành phần: giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh; chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường…cần xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tuy nhiên phải phù hợp với điều kiện của tỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát chặt chẽ cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn Bình Thuận. Nhất là tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Cụm công nghiệp Chế biến hải sản Phú Hài, các trang trại chăn nuôi heo, khu vực sông Giêng giáp ranh giữa Bình Thuận - Đồng Nai. Ngoài ra còn tích cực đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường.

Cùng với đó thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp, đảm bảo tất cả dự án thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường phải được cấp giấy phép đúng thời điểm theo quy định của pháp luật và kịp thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu về các hồ sơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đặc biệt trên lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Kiểm tra, xử lý kịp thời đối với điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép, khu vực mỏ thực hiện khai thác không đúng quy định, nhất là các mỏ titan và trường hợp mỏ chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định…

Mặt khác còn quan tâm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách, quy định về môi trường để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xúc tiến phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với đơn vị sản xuất các sản phẩm lợi thế ở địa phương và hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp.

Các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp bảo vệ môi trường. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và kiểm tra, giám sát chặt chẽ những điểm nóng có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn Bình Thuận.

Cải thiện, nâng cao Chỉ số PGI trong thời gian ngắn là một nhiệm vụ, thách thức không hề nhỏ với tỉnh Bình Thuận nói riêng cũng như các địa phương khác trên cả nước nói chung. Để đạt được hiệu quả trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PGI, Bình Thuận cần phải làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường bên cạnh việc nâng cao vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh và xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động